HAN DİJİTAL PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
 

MÜŞTERİ/ ÜYE – MÜŞTERİ/ÜYEADAYI

 

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
(“Aydınlatma Metni”)

 

Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

 

İşbu “Ürün veya Hizmet Alan Kişi-Müşteri Adayı Aydınlatma Metni” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu HAN DİJİTAL PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket” veya “Maiamarca”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır."

 

Kişisel verileriniz Sinanpaşa Mahallesi Ihlamurdere Cad. Aksu Apartmanı Apt. No: 21/1 Beşiktaş/İstanbul adresinde merkez adresi bulunan, Beşiktaş Vergi Dairesi, 4561729254 nolu vergi mükellefi HAN DİJİTAL PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ olarak; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına dayalı olarak uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

www.maiamarca.com url adresi üzerinden yapılacak online alışverişlerde, üyelik sözleşmesi kapsamında veya üye olmaksızın yapılan online alışverişlerde ve alışveriş yapmak amacıyla web sitesinin ziyaret edilmesi esnasında Şirket ile paylaşmış olduğunuz veya Şirket tarafından toplanmakta olan kişisel verileriniz, üyelik sözleşmesi süreçlerinin yürütülmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve ödemelerin tahsil edilmesi, bu kapsamda doğabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesi, satışa sunulan ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasının yapılması, müşteri memnuniyetinin sağlanması bakımından gelen talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi, iletişim faaliyetleri kapsamında Müşteri/Müşteri adayı ile iletişime geçilmesi, sağlanan ürün ve hizmetlerin geliştirmesinin yapılması, web sitesinin güvenli kullanımı için gerekli önlemlerin alınması, ödeme dahil işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirmesinin sağlanması, hile veya dolandırıcılık teşkil eden, güvenlik ihlali oluşturan veya şüpheli ya da yasadışı olan faaliyetlerin tespit edilmesi ve bu hukuka aykırılıkların önüne geçilmesi, şirket faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi, etkili makamlardan gelen taleplerin karşılanması, yürürlükte bulunan mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mevcut olan veya ilerleyen süreçte uygulanması muhtemel sadakat programlarının uygulanması amaçları dahilinde ve bu amaçlar ile sınırlı olmak üzere Maiamarca tarafından işlenebilecektir.

 

Üyelik esnasında açık rızanız dahilinde paylaşmanız halinde doğum tarihi ve cinsiyet bilgileriniz, ürün ve hizmetlerimiz kapsamında kampanyalar ve önerilerden sizleri faydalandırmak, istatistiki analizler oluşturmak ve ürün geliştirmeleri yapmak amacıyla Şirketimiz tarafından işlenebilecektir.

 

Ayrıca, açık rızanız dahilinde, Şirket ile paylaşmış olduğunuz bilgilerinizin yanı sıra takip teknolojileri (çerez, web işaretçileri vb.) kullanmak suretiyle, üçüncü kişilere ait görüntülenen sayfalar, tıklanan bağlantı ve reklamlar gibi davranışların takibiyle elde edilen bilgilerden yararlanılarak oluşturulan profillere dayanılarak yapılan doğrudan pazarlama, çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve konum tabanlı reklamcılık yapma amaçları ile de işlenecek olup detayları https://www.maiamarca.com adresinde bulunan Çerez Politikası’nda yer almaktadır.

 

Bunlarla birlikte sosyal medya platformları üzerinden ürünlere ilişkin bilgi talebinde bulunmanız esnasında paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz veya özel nitelikli kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlar kapsamında işleme faaliyetine tabi tutulabilecektir.

 

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel veriler ve işleme amaçları ile kişisel veri kategorileri aşağıdaki tabloda detaylı şekilde açıklamıştır.

 

Kişisel Veri Kategorisi

Kimlik Bilgisi

Ad, soyad, doğum tarihi, medeni durum, imza

Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği

1. Akdedilen satış sözleşmesi ile elde edilmektedir.

2. Üyelik esnasında kişinin kendisi tarafından verilmektedir.

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Veri Kategorisi

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, ikametgah adresi, e-posta adresi

Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği

1. Akdedilen satış sözleşmesi ile elde edilmektedir.

2. Üyelik esnasında kişinin kendisi tarafından verilmektedir.

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Veri Kategorisi

Müşteri İşlem

Talep bilgisi vb.

Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği

1. Kişinin kendisi tarafından verilmektedir.

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Veri Kategorisi

Finans

Kart bilgileri, IBAN, müşteri numarası

Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği

1. Kişinin kendisi tarafından verilmektedir.

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Veri Kategorisi

İşlem Güvenliği

IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri, gezilen sayfa ve incelenen ürün bilgileri vb)

Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği

1. Web sitesinin ziyaret edilmesi ile elde edilmektedir.

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Denetim ve güvenliğin sağlanması, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

 

 

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

 

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde, Şirketimiz tarafından işbu “Aydınlatma Metni”nin 2. Maddesinde belirtilen amaçlar kapsamında üyelik sözleşmesi süreçlerinin yürütülmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve ödemelerin tahsil edilmesi, bu kapsamda doğabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesi, satışa sunulan ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasının yapılması, müşteri memnuniyetinin sağlanması bakımından gelen talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi, iletişim faaliyetleri kapsamında Müşteri/Müşteri adayı ile iletişime geçilmesi, sağlanan ürün ve hizmetlerin geliştirmesinin yapılması, web sitesinin güvenli kullanımı için gerekli önlemlerin alınması, ödeme dahil işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirmesinin sağlanması, hile veya dolandırıcılık teşkil eden, güvenlik ihlali oluşturan veya şüpheli ya da yasadışı olan faaliyetlerin tespit edilmesi ve bu hukuka aykırılıkların önüne geçilmesi, şirket faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi, etkili makamlardan gelen taleplerin karşılanması, yürürlükte bulunan mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mevcut olan veya ilerleyen süreçte uygulanması muhtemel sadakat programlarının uygulanması amaçları dahilinde ve bu amaçlar ile hissedarlarımıza, grup şirketlerimize, sözleşmenin ifası gereği iş ortaklarına, kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına ve ayrıca olumlu aksiyonunuza istinaden vermiş olduğunuz açık rızanız dahilinde kullanmış olduğunuz elektronik sistemlere ait altyapı sunucularının yurt dışında olması halinde sunucuların bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilecektir.

 

Daha ayrıntılı bilgi almak için 5. maddede sıralanan haklarınızı kullanarak tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz Maiamarca tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi.”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.” hukuki sebeplerine dayalı olarak ve ayrıca belirli süreçlerde açık rızanız dahilinde e-posta, internet sitesi, açık internet kaynakları, sosyal medya, telefon, SMS ve çağrı merkezi kanallarıyla elektronik ortamda ve elden teslim veya posta kanallarıyla fiziki ortamda toplanabilecektir.

 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, 28.maddesinde düzenlenmiş istisnalar saklı kalmak kaydıyla veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


    Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu 
    Sinanpaşa Mahallesi Ihlamurdere Cad. Aksu Apartmanı Apt. No: 21/1 Beşiktaş/İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan [email protected] KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda [email protected] e-mail adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.